IVO
Unitronics

IVO

Tællere/Encodere

Elektroniske tællere
Mekaniske tællere
Elektromekaniske tællere
Timetællere
Forvalgstællere
Sumtællere
Metertællere
Målehjul til metertællere

Encodere
Inkremental encodere
Absolut encodere
Encodere for busopkobling
Controllere, positionering
Tachometre
Vinkelgivere
Omdrejningsvagt